REVOLTE în lume împotriva Lockdown COVID-19 – PARTEA III

Starea de urgență încalcă mai multe drepturi constituționale ale omului.

Conform Constituţiei României – TITLUL III: CAPITOLUL II: ART.93, Aliniat 1) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.

Această stare de urgenţă se poate invoca cu aprobarea parlamentului doar dacă se respectă toate celelalte articole din constituţie care privesc drepturile cetăţeanului. În constituţie nu scrie exact ce fel de măsuri, dar preşedintele nu poate încălca constituţia şi nu poate modifica constituţia. În acest moment sunt încălcate următoarele drepturi:

TITLUL II: CAPITOLUL II: ART.23, Aliniat 1)
(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.
TITLUL II: CAPITOLUL II: ART.22, Aliniat 1)
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

TITLUL II: CAPITOLUL II: ART.25, Aliniat 1)
(1) Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.

TITLUL II: CAPITOLUL II: ART.26, Aliniat 1) (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.

TITLUL II: CAPITOLUL II: ART.29, Aliniat:
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
(5) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.

Prin urmare dreptul la exprimare, circulație, educație, cultura, muncă etc. toate sunt încalcate prin abuz. Constituția este sfântă și nu poate fi schimbată şi încălcată de nimeni. Preşedintele este egal în drepturi cu toţi cetăţenii.

Legat de pandemia COVID-19, dorim să ni se pună la dispoziţie toate fişele medicale ale celor infectaţi sau morţi, analiza testelor, modul de testare şi tipul testelor.

Puteți citi Constituția Romaniei aici.

Proteste Germania:

Proteste Elvetia:

Proteste Polonia:

Proteste Italia:

Proteste Hong Kong:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *